Eva van der Fluit
management consultant
LinkedIn
NL EN

Curriculum Vitae

Zelfstandig   •   2004 - nu

Boer & Croon   •   1993 - 2004

Danone   •   1987 - 1993

Haskoning - Imeconsult   •   1982 - 1987

Adviseur, begeleider, klankbord, programmamanager
Strategie- en organisatieontwikkeling bij professionele organisaties
Associate partner, projectleider
Trekker change- en media practice
Nederland, Europa, Noord Amerika
Strategieontwikkeling bij professionele organisaties
Intern adviseur hoofdkantoor Parijs
Oost- en West Europa, Noord Amerika
Overnames, integraties, audits, organisatieontwikkeling
Business analist, adviseur
West Afrika
Haalbaarheidsstudies, audits voor Wereldbank en VN
Na kandidaats psychologie, ben ik afgestudeerd in bedrijfskunde. Daarna deed ik aanvullende opleidingen op het gebied van strategie- en organisatieontwikkeling. Specifieke aandachtsgebieden zijn professionals, samenwerking & conflict en het werken met teams en grote groepen.
appendix