Eva van der Fluit
management consultant
LinkedIn
NL EN

Opdrachten 2017

>  Op één lijn brengen van professionals

  Een gedeeld beeld van de toekomst maken met docenten als
   basis voor herijking strategie. Vergelijkbare opdracht met
   Europese software ontwikkelaars.

  In kaart brengen veerkracht praktijken met juristen die
   emotioneel belastend werk doen. Basis voor
   professionalseringsprogramma. Pilot was succesvol, nu
   overdracht. Met Marian Hijmans.

  Inventariseren volgende stap om werkprocessen te verbeteren
   met LEAN door verzekeringsdeskundigen. Is basis voor
   ontwikkelprogramma 2018. Met Albert Roelofswaard.

  Praktijktraining en masterclass om kennis van werken met
   het hele systeem over te dragen aan vakgenoten.
   Met Tonnie van der Zouwen.

>  Accountants

  Oorzakenanalyse controlekwaliteit voor OOB kantoor. Leidde
   tot bewustwordingsprogramma dirty twelfe factoren die kwaliteit
   in gevaar brengen Met Herman Hello en Tonnie van der Zouwen.

  Ontwikkelen assessment sturen op kwaliteit voor bestuur
   accountantskantoor. Conform maatregel 2.1. uit In het Publieke
   belang. Met Hildegard Pelzer. Pilot bij Top 30 kantoor was
   succesvol. Assessment nu beschikbaar voor anderen: pdf

  Ontwikkelen van simulatie om open leercultuur
   in auditteams te verbeteren. Met KLM vliegers
   Herman Hello en Geert-Jan van Teefelen. Pilot met
   45 accountants was succesvol. Simulatie nu
   beschikbaar voor anderen: pdf

>  Zorg

  Kennisoverdracht naar trainers van professionals in acute zorg
   als OK- en ambulancepersoneel. Leidde tot integratie van
   proefschriftresultaten in hun simulatie-aanbod.

  Meerdere opdrachten bij fusieziekenhuizen. Aanleiding zijn
   spanningen tussen vakgroepen die samengaan. Begeleiding
   bestaat uit oorzakenanalyse, creëren constructief klimaat en
   ontwikkelen gezamenlijk beeld strategie, organisatie en
   omgangsvormen. Met Esther Veldhuijzen van Zanten.

>  Lezingen

  Lezingen en workshops over proefschrift voor accountants,
   medisch specialisten, commissarissen, managers en
   mediators.

>  Publicaties

  Zeven tips om met conflict om te gaan, Skipr: pdf

  Een tandarts mag wel fouten maken, Dentz: pdf

  Werken aan praktijkboek over proefschrift met Herman Hello.